RO
Правила центра

Regulipentruparticiparea la cursuripentrucopii

  • Pentru a participa la cursuritrebuiesăvăînregistrați mai întâipesite ,printelefonsaue mail.Numărul de locuriîngrupuri este limitat (8- 12 persoane)
  • Grupurilesuntprogramate ,vărugămvenițicu 10 minute mai devremepentru a aveatimppentruschimbareahainelorșipregătireapentrucurs . Pentrucopiiimici care urmeazăcursurile, recomandămsăvizitezetoaleta.
  • Școalanoastră are dreptulsăfacămodificariîn program șisăînlocuiascăprofesoriiprogramați.
  • Pentrucursuritrebuiesăavețiîmbrăcămintealeasă deprofesor .Cerințelesunt : părulfetelortrebuiesă fie adunat la spate, bijuteriile nu sunt permise Administrațiașcolii nu este responsabilăpentrusiguranțalucrurilordumneavoastră.
  • La începutulfiecărui an școlar, completați un chestionarcuinformații personale. Dacăinformațiile se schimbă, vărugămsă le raportațiadministratorului.
  • Părințiisuntobligațisăavertizezeasupraparticularităților de sănătatealecopilului( cumar fi alergiile , bolilecronice, leziunile, intervențiile chirurgicale ) .
  • Dacă nu puteți participa la un curssaueveniment, vărugămsăanunțațiînprealabilprofesorul/ administratorul .
  • Încaz de necesitate, administrațiașcoliipoatemodificaregulile.
© 2016-2021 Impuls vzw All rights reserved.
Developed by web-studio NaturalArt
To the top