RO
Правила центра

Abonamentul pentru adulți
 • Abonamentul la cursurile de dans selectate are o perioadă de valabilitate. După data expirării abonamentul nu este valid.
 • Abonamentul nu poate fi prelungit, clasele nu sunt reprogramate.
 • Abonamentul se face personal și nu poate fi utilizat de către alți abonați.
 • Înainte de curs, vă rugăm să dați un card de membru profesorului și să l ridicați după curs.
 • În cazul pierderii cărții de membru, aveți dreptul să o restaurați . Pentru această problemă vă rugăm contactați centrul de administrare.
 • Plata sau înregistrarea cardurilor de membru se face imediat.
 • Dacă aveți probleme de sănătate, consultați un specialist. Amintiți vă că sunteți responsabil pentru propria sănătate. Nu efectuați exerciții care sunt contraindicate pentru dumneavoastră.
Cursuri private

Lecțiile individuale pentru copii sunt posibile începând cu 4 ani.

Programul pentru lecții individuale sau dansul de nuntă se face prin negociere personal cu elevul/ elevii.

Studenții se pot înscrie la prima lecție privată sau lecția de dans de nuntă prin telefon fără plată in avans.

Puteți anula o lecție individuală sau o lecție de dans de nuntă cu cel mult 24 ore înainte de lecție, în caz contrar , lecția este plătită 100%

Taxa de membru pentru copii
 • Dacă ratați o lecție, plata nu este rambursabilă, abonamentul nu include o plată separată pe clasă , o plată lunară sau anuală. Când alegeți o plată lunară , rețineți că nu există clase în timpul programelor. Cand alegeți o plată lunară, rețineți că nu există cursuri in perioada sărbătorilor.
 • Dacă ați plătit pentru un semestru și trebuie să întrerupeți antrenamentul din motive personale, suma pe care ați plătit-o nu va fi percepută.
 • Dacă lecția este anulată din cauza bolii profesorului sau a circumstanțelor de forță majoră, plata nu este restituită, clasa trebuie să fie reprogramată în altă zi.
Reguli

Regulipentruparticiparea la cursuripentrucopii

 • Pentru a participa la cursuritrebuiesăvăînregistrați mai întâipesite ,printelefonsaue mail.Numărul de locuriîngrupuri este limitat (8- 12 persoane)
 • Grupurilesuntprogramate ,vărugămvenițicu 10 minute mai devremepentru a aveatimppentruschimbareahainelorșipregătireapentrucurs . Pentrucopiiimici care urmeazăcursurile, recomandămsăvizitezetoaleta.
 • Școalanoastră are dreptulsăfacămodificariîn program șisăînlocuiascăprofesoriiprogramați.
 • Pentrucursuritrebuiesăavețiîmbrăcămintealeasă deprofesor .Cerințelesunt : părulfetelortrebuiesă fie adunat la spate, bijuteriile nu sunt permise Administrațiașcolii nu este responsabilăpentrusiguranțalucrurilordumneavoastră.
 • La începutulfiecărui an școlar, completați un chestionarcuinformații personale. Dacăinformațiile se schimbă, vărugămsă le raportațiadministratorului.
 • Părințiisuntobligațisăavertizezeasupraparticularităților de sănătatealecopilului( cumar fi alergiile , bolilecronice, leziunile, intervențiile chirurgicale ) .
 • Dacă nu puteți participa la un curssaueveniment, vărugămsăanunțațiînprealabilprofesorul/ administratorul .
 • Încaz de necesitate, administrațiașcoliipoatemodificaregulile.
Forță majoră

Condiții de înregistrare și reguli de procedură. Circumstanțe de forță majoră . În caz de forță majoră (De exemplu :război, atac, furtună, pandemie) cursurile noastre vor fi anulate.

Nu putem restitui un abonament. În caz de forță majoră vom face tot posibilul de a propune cursuri suplimentare. Ne puteți contacta întotdeauna dacă aveți întrebări.

Ne puteți contacta întotdeauna dacă aveți întrebări. Vă putem oferi participare gratuită la toate celelalte clase, pe lângă cele pentru care ați fost înregistrat.

Vă putem oferi participare gratuită la toate celelalte clase, pe lângă cele pentru care ați fost înregistrat. Cursul poate fi cu orice profesor , dar trebuie să corespundă vârstei elevului.

De asemenea, este posibil să vă antrenați în tabără în perioada vacanței sau să participați la cursul de gimnastică.

Мы заинтересованы в комфортных, насыщенных и эффективных тренировках для получения вами заряда уверенности, позитива и танцевальных навыков!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

центр ИМПУЛЬС

© 2016-2022 Impuls vzw All rights reserved.
Developed by web-studio NaturalArt
To the top